13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả

0
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng người bận rộn là những người làm việc hiệu quả, nhưng đó hoàn toàn là một quan niệm sai lầm.

Bận rộn không có nghĩa là bạn đang làm việc hiệu quả và hiệu quả cũng không có nghĩa là bạn phải làm việc cả ngày dài không ngừng nghỉ.

So sánh dưới đây của tờ Bright Side giúp chúng ta nhận biết rõ hơn 2 khái niệm này.

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 1

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 2

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 3

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 4

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 5

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 6

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 7

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 8

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 9

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 10

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 11

13 khác biệt giữa người bận rộn và người hiệu quả - ảnh 12

Theo Vietnamnet

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu