Tin Mới

Ảnh minh họa

Các địa phương lựa chọn SGK mới thế nào?

Năm 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng từ lớp 1. Bộ GD&ĐT đề nghị mỗi địa phương thành một hội đồng thẩm định để lựa chọn bộ SGK phù hợp