Tin Mới

Các chuyên gia lo ngại vấn đề nhà xuất bản “lót tay” để bán sách giáo khoa cho các địa phương

Sách giáo khoa mới: Ai có quyền lựa chọn?

Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 quy định: UBND các tỉnh, thành phố sẽ quyết định bộ sách giáo khoa (SGK) nào phù hợp thay vì các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cách làm như vậy “có cửa” để các...