Tin Mới

Giảng viên ĐH Sư phạm Huế hướng dẫn giáo viên cốt cán tại lớp tập huấn tại Quảng Bình. Ảnh: MH

Tăng trách nhiệm giáo viên khi sử dụng sách giáo khoa mới

Bộ sách giáo khoa lớp 1 đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới đã được công bố. Để bộ sách phát huy được ưu điểm của mình, đội ngũ giáo viên đóng một vai trò quan trọng, và Bộ  GD&ĐT đang nỗ lực để bồi dưỡng cho...
Các chuyên gia lo ngại vấn đề nhà xuất bản “lót tay” để bán sách giáo khoa cho các địa phương

Sách giáo khoa mới: Ai có quyền lựa chọn?

Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 quy định: UBND các tỉnh, thành phố sẽ quyết định bộ sách giáo khoa (SGK) nào phù hợp thay vì các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cách làm như vậy “có cửa” để các...