Tin Mới

Tập đoàn Aone Deutschland AG hợp tác với AquaOne - Ảnh: aone-deutschland.de

'Hợp đồng gia đình' tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Nhà máy nước mặt Sông Đuống được khẳng định áp dụng công nghệ độc quyền của châu Âu. Thực tế, những ưu việt của công nghệ châu Âu ấy, đều được nhập khẩu, vận hành... trong vòng tròn quan hệ giữa các công ty tại Đức và Việt Nam của vợ chồng ...
Ai là chủ thực sự của nhà máy nước mặt sông Đuống?

Ai là chủ thực sự của nhà máy nước mặt sông Đuống?

(Ngày Nay) - Vốn chủ sở hữu của Công ty CP nước mặt sông Đuống tính tới cuối năm vừa qua đạt 999,6 tỷ đồng và cũng chính bằng vốn điều lệ của công ty. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 8/6/2016, Công ty TNHH MTV quản lý...