Nhà báo Trần Tây Côn
Khi ông Giám đốc Sở nhắm mắt bịt tai
(Ngày Nay) - Dòng chủ lưu thời sự suốt nhiều ngày liên tục là phát ngôn “Gần 5 tháng qua, dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM rất ác liệt, kinh hoàng nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai khốn khổ” của ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.