Tin Mới

Ảnh: Trí thức trẻ

Sky Tour - Thời của biểu diễn chiều fan và nhà tài trợ

(Ngày Nay) - Sơn Tùng bây giờ là đỉnh cao, điều đó không thể bàn cãi. Thậm chí nói Tùng là celeb, trong thời buổi thừa người tự nhận là celeb nhưng lại chả có mấy celeb thực sự, cũng chẳng sai. Tùng có quyền ngông, có quyền kiêu ngạo, có...