Tin Mới

Vấn đề an toàn, an ninh hàng không đặc biệt được chú trọng trong bối cảnh hàng không Việt đang tăng trưởng 'nóng', ảnh Zing.vn

Bất ngờ: Sự cố hàng không 2018, hãng nào cũng ‘dính’?

(Ngày Nay) - 4/6 sự cố nghiêm trọng trong ngành hàng không năm 2018 thuộc về hãng hàng không Vietnam Airlines, “theo sát” anh cả ngành hàng không là hãng hàng không Vietjet với 3 sự cố liên tiếp gần đây. Điều đáng lưu ý, có những sự cố cả hai...