Tin Mới

Chủ tịch Hà Nội ký công điện khẩn để đối phó dịch tả lợn Châu Phi

(Ngày Nay) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, ngày 22/2/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND để đối phó với dịch bệnh này. 

Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20-2-2019, Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12-9-2018 về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam; chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Công an thành phố, Giao thông - Vận tải, Chi cục Quản lý thị trường thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Trực tiếp chỉ đạo tập trung các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất...); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh.

Thành lập ban chỉ đạo cấp huyện; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch tả lợn châu Phi theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố; xây dựng kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của đơn vị trong thực hiện phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật phòng chống dịch tả lợn châu Phi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn biết để chủ động phòng, chống dịch; đặc biệt là người chăn nuôi, giết mổ, buôn bán gia súc, sản phẩm từ lợn; đồng thời làm tốt công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc, khuyến khích áp dụng, mở rộng các hình thức chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch.

Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; chủ động bố trí kinh phí địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao ngay từ ngày đầu.

Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày (trước 16 giờ) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước 17 giờ hằng ngày.

Nếu địa phương nào để xảy ra dịch tả lợn châu Phi do lơ là, thiếu trách nhiệm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý khu vực đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thành lập các tổ công tác liên ngành để chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở; lập kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương. Thời gian thực hiện xong trước ngày 28-2.

Khi phát hiện có vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi, phải áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp xử lý triệt để, kịp thời, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kiên quyết không để vi rút phát tán, lây lan ra diện rộng.

Hướng dẫn bằng văn bản các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi để các địa phương, nhân dân biết, chủ động phòng chống dịch; duy trì hoạt động 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch động vật, đầu mối giao thông ra - vào thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn... trên địa bàn thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành, đơn vị: Y tế, Công Thương, Công an thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan để tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả cao.

Các cơ quan thông tin truyền thông chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời cho nhân dân biết về diễn biến tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo