Hà Nội triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Theo Chính phủ - 0
Chia sẻ

(Ngày Nay) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 221/KH-BCĐ về tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 thành phố Hà Nội. Trong đó, thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung vào chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

UBND Thành phố giao Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 phù hợp điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương.

Các hội nghị, hội thảo hướng tới các mục tiêu 90-90-90 để hướng tới kết thúc AIDS; tổng kết các mục tiêu thiên niên kỷ bao gồm mục tiêu HIV/AIDS; vấn đề đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS khi các nhà tài trợ cắt giảm; Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012-2020; kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chinh phủ; công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; chống kỳ thị phân biệt đối xử tại gia đình và cộng đồng, tại trường học, tại cơ sở y tế, nơi làm việc…

Các hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả trong công tác dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử, đặc biệt là các mô hình mà người nhiễm HIV biết vươn lên làm chủ trong phòng, chống HIV/AIDS và giúp nhau trong cuộc sống. Chú trọng các mô hình điều trị, can thiệp và giảm tác hại cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, các mô hình xã hội hóa trong phòng, chống HIV/AIDS và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đông dân cư”.

UBND Thành phố giao Sở Y tế (Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS Thành phố) tham mưu BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm Thành phố chuẩn bị, tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; phân công các thành viên giám sát các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động và các hành động khác hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS, chú trọng đến những người dễ tổn thương.

Phối hợp các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của Thành phố và cơ quan chức năng của Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HTV/AIDS và mít tinh Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 của Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể tại cơ quan, đơn vị; có văn bản hướng dẫn tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu