Tin Mới

Hà Nội triển khai thực hiện thanh tra an toàn thực phẩm

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã đủ các điều kiện cơ bản theo quy định để tiến hành thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn. Các đơn vị trên địa bàn đảm bảo cán bộ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP của Hà Nội đã được tập huấn đầy đủ về nghiệp vụ.

UBND TP Hà Nội vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn. Đây là bước cụ triển khai thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng chính phủ về thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại tuyến quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn.

Theo đó, để tập trung các nguồn lực đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn, thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành, lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Đến nay đã cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành ATTP cho trên 3.000 công chức, viên chức, phó chủ tịch, chủ tịch xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Đồng thời, đã phối hợp đào tạo chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm cho 1.137 người; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cho 2.480 công chức, viên chức... Đến nay, 100% các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn có đủ công chức, viên chức đảm bảo điều kiện thực hiện thanh tra và mỗi đơn vị đã thành lập 2 đoàn thanh tra tiến hành thanh tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn từ ngày 10/7 đến 31/12/2019…

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Công tác ATTP TP Hà Nội cho biết, để việc triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP đạt kết quả tốt, các tổ công tác, kiểm tra giám sát liên ngành của TP sẽ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP của các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP.

Bên cạnh đó, sẽ đôn đốc tiến độ thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP của các đơn vị; tích cực hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP về công tác tổ chức, công tác triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành, công tác xử lý vi phạm...

Duy trì đường dây liên lạc, tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ cho các đoàn thanh tra trong những tình huống cụ thể. Tuyến quận, huyện phải kiểm tra được ít nhất 25%; tuyến xã, phường 50% số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo kế hoạch. Việc thanh, kiểm tra phải thực chất, cơ sở nào vi phạm cần xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe.      

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo