Tin Mới

Sau 5 năm đã có nhiều mô hình nhà hàng, khách sạn không khói thuốc được triển khai hiệu quả.

Tiến tới 'xóa sổ' khói thuốc nơi công cộng

[Ngày Nay] - Sau 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, nhận thức của cộng đồng về THTL đã tăng lên, số người từ bỏ thuốc lá tăng; không còn việc mời thuốc, ép hút thuốc; đã có nhiều mô hình “không khói thuốc” được triển khai…