Đăng ký cấp thẻ căn cước: Công dân không phải làm thủ tục, nộp lệ phí
Đăng ký cấp thẻ căn cước: Công dân không phải làm thủ tục, nộp lệ phí
(Ngày Nay) - Phó Cục trưởng Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư- thượng tá Trần Hồng Phú cho biết, sau khi Bộ Công an tổ chức thu thập đủ 15 thông tin cơ bản sẽ đồng loạt cấp số định danh cá nhân cho tất cả mọi người mà không phải làm thủ tục và nộp bất kỳ lệ phí nào.