Tin Mới

 Ảnh © Kristine Tovmasyan

Giúp các quốc gia Trung Á đối phó với tình trạng sông băng tan chảy

[Ngày Nay] - Văn phòng UNESCO tại Almaty hợp tác với Chương trình thủy văn quốc tế của UNESCO (IHP) và phối hợp với UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc) tại Istanbul đã tổ chức một cuộc họp nhằm thiết lập chương trình hành động liên quan đến tác động...