Tin Mới

'Chủ quyền' đàn bầu

'Chủ quyền' đàn bầu

(Ngày Nay) - Trong rất nhiều thứ chúng ta đang lo lắng mất chủ quyền thì vừa qua đã diễn ra hội thảo khoa học “Đàn bầu và vai trò của nó trong nền văn hóa Việt Nam” do Viện Âm nhạc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
Khu di chỉ Óc Eo, ảnh tư liệu

Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Óc Eo

(Ngày Nay) -Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục).