Tin Mới

UNESCO đưa yếu tố con người vào công cuộc đô thị hóa

UNESCO đưa yếu tố con người vào công cuộc đô thị hóa

[Ngày Nay] - Ngày 26/10, thành phố Paris chào đón các thị trưởng, các ủy viên hội đồng thành phố, các nghệ sĩ và các bên liên quan từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự một sự kiện kéo dài một ngày tại Trụ sở chính UNESCO. Sự kiện...
Đền thờ danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Quy mô lớn không phải là thước đo của tấm lòng với danh nhân

Với mục đích xây dựng một khu lưu niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê, mới đây UBND huyện Thường Tín đã tổ chức một cuộc hội thảo nhằm lấy ý kiến các nhà khoa học về thực trạng cũng như định hướng quy hoạch...
Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ

Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ

[Ngày Nay] - Điện Kremlin nằm ở khu vực trung tâm, bên trái sông Moskva, trên đồi Borovitskii. Trước đây, cung điện là nơi Nga hoàng dùng để điều hành triều chính. Ngày nay, cung điện vẫn được sử dụng vào các mục đích chính trị, là cơ quan đầu não của...