Tin Mới

Ký Biên bản ghi nhớ giữa UNESCO và Quỹ Anna Lindh

Ký Biên bản ghi nhớ giữa UNESCO và Quỹ Anna Lindh

[Ngày Nay] - Ngày 24/ 7, UNESCO đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Quỹ Anna Lindh như một bước đi cụ thể hướng tới việc chính thức hóa mối quan hệ hiện tại và hợp tác hiệu quả song phương trong nhiều năm qua
 Ảnh © Kristine Tovmasyan

Giúp các quốc gia Trung Á đối phó với tình trạng sông băng tan chảy

[Ngày Nay] - Văn phòng UNESCO tại Almaty hợp tác với Chương trình thủy văn quốc tế của UNESCO (IHP) và phối hợp với UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc) tại Istanbul đã tổ chức một cuộc họp nhằm thiết lập chương trình hành động liên quan đến tác động...