Tin Mới

Các Bộ trưởng Văn hóa ghi nhận thành tựu của Quỹ khẩn cấp di sản UNESCO

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Các Bộ trưởng Văn hóa và quan chức từ 25 quốc gia đã nhóm họp tại trụ sở UNESCO nhằm ghi nhận thành tựu của Quỹ khẩn cấp di sản. Quỹ được UNESCO thành lập năm 2016 nhằm hỗ trợ bảo vệ di sản văn hóa trong các tình huống khẩn cấp do xung đột, bất ổn dân sự, cũng như các thảm họa tự nhiên và con người gây ra.

UNESCO có nhiều hoạt động hỗ trợ bảo vệ di sản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ernesto Ottone R., Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO lĩnh vực Văn hóa, nhấn mạnh: “Việc thành lập Quỹ khẩn cấp di sản phản ánh ưu tiên của UNESCO và các quốc gia thành viên. Quỹ giúp UNESCO có thể can thiệp khẩn cấp trong vòng vài ngày và đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ, mang lại sự cứu trợ nhanh chóng cho các cộng đồng bị ảnh hưởng và di sản của họ”.

Đến nay, gần 100 hoạt động chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp đã được triển khai, hỗ trợ cho 55 quốc gia, từ xây dựng năng lực đến cung cấp tài liệu, từ xây dựng kế hoạch khẩn cấp đến đánh giá thiệt hại, từ vận động đến hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm một hoặc nhiều khía cạnh khác nhau của văn hóa có thể bị ảnh hưởng trong các cuộc khủng hoảng, như di sản văn hóa hữu hình, vô hình, cũng như các ngành công nghiệp sáng tạo và sự đa dạng của các biểu hiện văn hóa.

Ngoài Quỹ phát triển Qatar, Quỹ khẩn cấp di sản của UNESCO đã nhận được sự hỗ trợ của Vương quốc Na Uy, Chính phủ Canada, Công quốc Monaco, Cộng hòa Estonia, Vương quốc Hà Lan, Đại công quốc Luxembourg, Công quốc của Andorra, Cộng hòa Slovak và Cộng hòa Serbia.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo