Tin Mới

Cách tiếp cận phù hợp về giới để đảm bảo an ninh nguồn nước

[Ngày Nay] - Trong hai ngày 13 và 14/5, UNESCO chủ trì Hội nghị Quốc tế về Nước tại Trụ sở chính với chủ đề “Tận dụng thế mạnh liên ngành vì Hòa bình và An ninh nguồn nước bền vững”.

Các hội thảo chuyên đề về mối liên hệ giữa nước và các lĩnh vực thẩm quyền của UNESCO sẽ diễn ra trong hai ngày này, bao gồm một hội thảo dành riêng cho việc thúc đẩy bình đẳng giới, mang tên “Khao khát thay đổi: Thúc đẩy cách tiếp cận phù hợp về giới để đảm bảo An ninh Nguồn nước”.

Dự kiến diễn ra vào ngày 13/5, từ 3h30 đến 5h chiều, hội thảo này sẽ tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận liên ngành về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong ngành nước để đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 thông qua các chính sách và quản lý chuyển đổi giới dựa trên thực tiễn. Bà Saniye Gülser Corat, Giám đốc UNESCO về Bình đẳng giới chủ trì hội thảo này và cung cấp cái nhìn chuyên sâu về những thách thức mới cũng như vai trò của UNESCO trong lĩnh vực bình đẳng giới và nước.

 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo