Tin Mới

Cuộc chiến chống lại FGM và hôn nhân cưỡng bức ở Tanzania

(Ngày Nay) -Đài phát thanh địa phương đang đi đầu trong cuộc chiến chấm dứt phong tục cắt bộ phận sinh dục nữ (FGM) và hôn nhân cưỡng bức tại Quận Ngorongoro của Tanzania. Loliondo FM, một trong những đài phát thanh được hưởng lợi từ dự án “Trao quyền phát thanh địa phương với ICT” của UNESCO, được hỗ trợ bởi Thụy Điển, để nâng cao nhận thức và giáo dục các cô gái trong hành động để tránh FGM.

Loliondo FM đã cung cấp thông tin về FGM và Suzan Koila, một nhà vận động chống lại FGM đã có những cuộc vận động thông qua chương trình phát sóng của họ. Các cô gái đã tránh được FGM và hôn nhân cưỡng bức bằng cách liên lạc với cô Koila, nhờ các chương trình phát thanh địa phương.

"Đài phát thanh thường là cách duy nhất để tiếp cận những cộng đồng nơi mà FGM và hôn nhân cưỡng bức vẫn đang diễn ra", Mirta Lourenço, Giám đốc Phát triển Truyền thông của UNESCO cho biết. “Chiến dịch radio có thể tiếp cận với phụ nữ và trẻ em gái. Chiến dịch này có thể thay đổi nhận thức của phụ nữ và nam giới và thông báo cho phụ nữ về quyền con người cơ bản của họ".

Trong quá khứ, cô Koila đã cung cấp cho các cô gái nơi trú ẩn và phối hợp với EMBUWAN, một tổ chức phi chính phủ giải quyết các hoạt động giáo dục, y tế và tạo thu nhập, để hỗ trợ lâu dài.
“Tổ chức phi chính phủ đã có thể xác định được những nhà tài trợ để hỗ trợ các cô gái", Koila phát biểu tại một cuộc họp chống FGM vào tháng 12 năm 2017.

Đài phát thanh địa phương đã chứng minh là chúng là phương tiện cần thiết trong việc phân phối thông tin phù hợp giữa các cô gái có nguy cơ ở khu vực và liên kết các cô gái với mọi người giúp đỡ.
Nhờ dự án “Trao quyền phát thanh địa phương với ICT” của UNESCO, Loliondo FM được hưởng lợi từ việc đào tạo và nghiên cứu cơ bản mở rộng, điều tra người nghe và xác định các vấn đề địa phương quan trọng nhất đối với họ. Bằng cách kết nối các chương trình để nhấn mạnh các vấn đề, các đài phát thanh có nhiều khả năng giải quyết các mối quan tâm chính của cộng đồng để mang lại hành động tích cực.

Loliondo FM đã nhận được một phản hồi tuyệt vời từ thính giả của họ, đặc biệt là các cô gái trẻ, trong chiến dịch radio của họ để chấm dứt FGM tại Quận Ngorongoro. Các cô gái đều muốn tự trang bị kiến thức cho bản thân mình về việc khi họ bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân cưỡng bức hoặc trải qua FGM - thông tin quan trọng mà đài phát thanh đã cung cấp.

“UNESCO hoạt động để hỗ trợ người dân ở Tanzania, đặc biệt là người nghèo, phụ nữ và trẻ em gái, giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình dựa trên việc  tiếp cận thông tin và kiến thức phù hợp", Christina Musaroche thuộc Ủy ban quốc gia của Cộng hoà thống nhất Tanzania, nói.

Khu vực này là một trong những khu vực mà FGM vẫn còn phổ biến nhất với Arusha xếp hạng thứ ba trên toàn quốc ở mức 41% theo Khảo sát Nhân khẩu học và Y tế Tanzania 2015/2016. Tháng 6 và tháng 7 là thời điểm cao nhất diễn ra phong tục FGM ở Quận Ngorongoro khi học sinh nghỉ học. Trong một nỗ lực để ngăn chặn phong tục này, UNESCO Dar es Salaam đang chuẩn bị làm việc cùng với Loliondo FM để lặp lại chiến dịch của họ vào năm 2018. 

“Dự án đã thành công ở Tanzania và đã có kết quả tích cực khi nó cho thấy các đài phát thanh đang nâng cao nhận thức trong cộng đồng và nỗ lực hỗ trợ của chính phủ trong việc thi hành luật và quy định như thế nào. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng ở cấp cơ sở để phát triển cộng đồng, mang lại sự tiếp cận bình đẳng với thông tin và kiến thức như một phương tiện hướng tới phát triển bền vững ”, Musaroche kết luận.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo