Tin Mới

Đối thoại chính sách cấp cao giữa UNESCO và Hàn Quốc

[Ngày Nay] - Vào ngày 28/3, UNESCO và Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc đối thoại chính sách cấp cao với mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác hiện tại và nhân rộng hơn nữa.

Buổi làm việc được đồng chủ trì bởi ông Jean-Yves Le Saux, Cục trưởng Cục hoạch định chiến lược của UNESCO và ông Hong Seok-In, Tổng cục trưởng Tổng cục Và văn hóa đối ngoại của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, ông Le Saux khẳng định, Hàn Quốc là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của UNESCO và bày tỏ đánh giá cao về sự gia tăng ổn định nguồn hỗ trợ từ phía Hàn Quốc cho UNESCO trong những năm gần đây. Ông Le Saux nhấn mạnh rằng cam kết mạnh mẽ về tài trợ của Hàn Quốc đặc biệt đáng khích lệ vì những cam kết này phản ánh sự tin cậy cao đối với các nỗ lực của UNESCO. Liên quan đến Đánh giá MOPAN (Mạng lưới đánh giá tổ chức hoạt động đa phương) gần đây, ông Le Saux nhắc lại rằng MOPAN đã tái khẳng định rằng UNESCO là trung tâm của các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Về phần mình, ông Hong tái khẳng định cam kết của các nhà tài trợ Hàn Quốc trong việc hợp tác chặt chẽ với UNESCO nhằm đảm bảo sự đóng góp hiệu quả hơn của Tổ chức đối với việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững vào năm 2030.

Đại diện của Hàn Quốc cũng bày tỏ sự quan tâm trong việc tối ưu hóa nguồn lực đóng góp của Hàn Quốc bằng cách tập trung vào các chương trình liên quan đến lĩnh vực của UNESCO, như giáo dục, khoa học và văn hóa. Cho rằng bình đẳng giới và tập trung vào châu Phi là những ưu tiên toàn cầu của UNESCO, ông Hong một lần nữa khẳng định mối quan tâm của chính phủ Hàn Quốc trong việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực này.  Hai bên cũng thống nhất các hoạt động của UNESCO liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và sáng kiến Mosul là những vấn đề được quan tâm chung để hợp tác.

Năm 2020 sẽ đánh dấu kỷ niệm năm thứ 70 Hàn Quốc gia nhập UNESCO và được xác định là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu quá trình cũng như kết quả của sự hợp tác giữa UNESCO và Hàn Quốc.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo