Tin Mới

GEST sẽ đóng vai trò đối tác quan trọng của UNESCO

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Đại học Reykjavik phối hợp Chương trình quản lý chuyển đổi xã hội của UNESCO (MOST) và Ủy ban quốc gia UNESCO Kenya (KNATCOM) vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm Chương trình đào tạo và nghiên cứu về Bình đẳng giới (GEST). Các cựu thành viên GEST từ Uganda, Malawi, Mozambique và Palestine tham dự hội thảo và trao đổi về câu chuyện bình đẳng giới ở nước mình, cùng thảo luận về chiến lược của cựu sinh viên GEST và sự hợp tác UNESCO/MOST-GEST.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại đây, một số học giả và chuyên gia quốc tế cũng trình bày nghiên cứu của mình trong các lĩnh vực giáo dục đại học, nghiên cứu về tính gia trưởng và biến đổi khí hậu. Trong số các diễn giả nổi bật có TS N’Dri Assie-Lumumba, Giáo sư nghiên cứu châu Phi tại Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và là thành viên của Ủy ban cố vấn khoa học của MOST.

Sự kiện này đã khởi động quan hệ hợp tác của Chương trình đào tạo và nghiên cứu Bình đẳng giới (GEST) và UNESCO/MOST. GEST sẽ là đối tác quan trọng của UNESCO trong bối cảnh một Trung tâm phát triển năng lực quốc tế mới - sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và thay đổi xã hội, là Trung tâm loại 2 ở Reykjavik (Iceland) dưới sự bảo trợ của UNESCO vừa thành lập.

Sự kiện này góp phần xây dựng một mạng lưới các cựu thành viên và chuyên gia GEST, có thể đóng góp cho các hoạt động chính của MOST, nâng cao năng lực và tác động chính sách nghiên cứu ở châu Phi. Đông thời, từ đó tạo một nền tảng chia sẻ kiến thức cùng các đối tác trong bối cảnh hai ưu tiên toàn cầu của UNESCO chính là châu Phi và Bình đẳng giới.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo