Tin Mới

Giải quyết vấn đề phát ngôn thù địch ở Syria

[Ngày Nay] - UNESCO hỗ trợ Trung tâm Truyền thông Syria (SCM) trong việc xây dựng năng lực của cộng đồng truyền thông Syria nhằm xác định những phát ngôn thù địch và các cơ chế tự điều chỉnh để hạn chế sự khuếch tán của những thông tin dạng này.

Các hoạt động được tổ chức trong suốt năm 2018 nhằm đưa ra bộ lọc tổng thể về những phát ngôn thù địch và thông tin bạo lực trong Truyền thông Syria. Những hoạt động này bắt đầu khởi động từ năm 2017.

Một hội thảo về các khái niệm và thuật ngữ về ngôn từ thù địch được tổ chức vào tháng 4/2018 với mục đích tăng cường năng lực của 24 đầu mối giám sát bao gồm các chuyên gia và quản lý cao cấp từ các cơ quan truyền thông mà đối tượng độc giả là người Syria. Hội thảo đã giới thiệu một tập hợp các khái niệm chi tiết trong bối cảnh phương tiện truyền thông chuyên nghiệp đang định hướng xã hội, chẳng hạn như nghiên cứu các biểu hiện của giới truyền thông và liên kết chúng với bối cảnh cũng như xem xét các tác động xã hội tiềm ẩn bao gồm cả việc kích động bạo lực. Tiếp ngay sau khóa đào tạo là ba đợt đánh giá thí điểm kéo dài 5 tháng (từ tháng 4 - 8 năm 2018) tại 24 cơ quan truyền thông.

Giải quyết vấn đề phát ngôn thù địch ở Syria - ảnh 1

Theo kế hoạch, những kết quả của giai đoạn này sẽ được thảo luận cụ thể với đại diện các cơ quan truyền thông trong giai đoạn sau của dự án.

Syria vẫn là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo, với 103 vụ sát hại các nhà báo kể từ năm 2011 theo thông tin từ một thống kê của UNESCO về những nhà báo bị sát hại. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Syria đã có nhiều bước phát triển quan trọng kể từ năm 2011, bao gồm sự bùng nổ của báo in, các loại hình báo chí trực tuyến và các phương tiện nghe nhìn. Sự phát triển, tính đa dạng của các phương tiện truyền thông đã không thể hiện tính chuyên nghiệp của các phương tiện truyền thông chủ chốt.

Giải quyết vấn đề phát ngôn thù địch ở Syria - ảnh 2

Hiện giờ, vấn đề giải quyết việc sử dụng ngôn từ thù địch và kích động bạo lực đang được xác định là ưu tiên hàng đầu.

UNESCO và SCM đang tìm cách thiết lập mối quan hệ đối tác rộng lớn hơn với các cơ quan truyền thông Syria và các tổ chức xã hội dân sự trong bối cảnh đất nước này vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Giải quyết vấn đề phát ngôn thù địch ở Syria - ảnh 3

Sáng kiến về “Bộ lọc tổng thể về những phát ngôn thù địch và thông tin bạo lực trong Truyền thông Syria” dựa trên các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm Điều 19 và 20 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Tuyên bố về Chủng tộc và định kiến chủng tộc được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng lần thứ 20 của UNESCO ngày 27 tháng 11 năm 1978, cũng như Kế hoạch hành động Rabat về việc cấm tuyên truyền sự căm thù quốc gia, chủng tộc hoặc tôn giáo cấu thành sự kích động phân biệt đối xử, thù địch hoặc bạo lực.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo