Tin Mới

Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cho Thập kỷ Khoa học Đại dương

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Ngày 3/7, tại Paris (Pháp), Viện Khoa học và Công nghệ Đại dương của Hàn Quốc (KIOST) đã quyết định gia hạn gói hỗ trợ tài chính cho các hoạt động trong Giai đoạn chuẩn bị của Thập kỷ Khoa học Đại dương về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (2021-2030 ). Gói hỗ trợ sẽ được điều phối bởi Ủy ban hải dương học liên chính phủ (IOC) của UNESCO.

Đóng góp mới cho phép Ban thư ký IOC triển khai nhiều hoạt động truyền thông và các hoạt động khác bao gồm sản xuất tài liệu truyền thông, tổ chức đào tạo truyền thông khu vực và thành lập một nhóm truyền thông chuyên dụng.

Bên lề Phiên họp thứ 30 của Hội nghị Hội đồng IOC, các phái đoàn của Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc (MOF) và KIOST đã gặp gỡ với Thư ký điều hành của IOC, TS Vladimir Ryabinin và ông Julian Barbière, đại diện của IOC cho Thập kỷ Đại dương.

Hội nghị Hội đồng IOC tập hợp tất cả 150 quốc gia thành viên được tổ chức hai năm một lần nhằm thiết lập chính sách chung và các khối công việc chính. Công tác chuẩn bị cho Thập kỷ Khoa học Đại dương của Liên hợp quốc là chủ đề nổi bật trong các cuộc thảo luận của Hội đồng, cùng việc tìm kiếm sự chung tay góp sức của các nhà khoa học, các tổ chức xã hội dân sự, đại diện khu vực công và những người dân quan tâm đến vấn đề.

Sự hỗ trợ liên tục cho Thập kỷ Đại dương từ phía Hàn Quốc gần đây đã được bổ sung bằng một Dự định thư mới được ký giữa Ủy ban hải dương học liên chính phủ (IOC) của UNESCO và Viện Xúc tiến khoa học và công nghệ biển của Hàn Quốc (KIMST) vào ngày 28/6, trong đó cam kết tạo ra sự phối hợp mạnh mẽ hơn nữa giữa IOC và Hàn Quốc để hỗ trợ Thập kỷ Khoa học Đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo