Tin Mới

Hoàn thành khóa tập huấn về an toàn của UNESCO dành cho các nhà báo quốc tế

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Tại Bờ Tây/Gaza, ngày 15 tháng 2 năm 2020, Văn phòng Quốc gia UNESCO của Palestine hợp tác với Trung tâm Tự do Công co và Nhân quyền tại Hãng Truyền thông Al-Jazeera và Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, đã kết thúc hai buổi đào tạo chuyên ngành, vì lợi ích của 40 nhà báo, nhằm nâng cao năng lực của các nhà báo làm việc trong môi trường nguy hiểm và thù địch.

Ảnh minh họa

Các hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ thiết lập Mạng lưới cán bộ an toàn trong các tổ chức truyền thông quốc gia, một sáng kiến do UNESCO và tổ chức Nhà báo Palestine phối hợp thực hiện. Mục đích của khóa đào tạo là tạo điều kiện an ninh cải thiện cho các nhà báo bằng cách tập trung vào nhiệm vụ củng cố các giao thức an toàn về thể chất, tâm lý, pháp lý và kỹ thuật số trong các phòng tin tức. Phiên đào tạo này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tính đến các mối đe dọa liên quan đến bình đẳng giới trong các giao thức và thực hành an toàn.

Các buổi đào tạo cho các đầu mối trong các tổ chức truyền thông cũng là một phần của việc thực hiện Kế hoạch hành động Liên Hợp Quốc về an toàn của các nhà báo, mà UNESCO đã được ủy quyền thực thi.

Khóa đào tạo sẽ góp phần cải thiện cơ chế cho các nhà báo phải thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, đồng thời thúc đẩy các đánh giá, giao thức và hệ thống bảo mật nghiêm ngặt hơn. Việc thiết lập một mạng lưới các nhân viên chuyên trách sẽ cho phép trao đổi thông tin và thực hành tốt giữa các tổ chức truyền thông, và tạo ra cơ hội hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Các khóa đào tạo như vậy dự kiến sẽ có tác động tích cực cao đến sự an toàn, cũng như hiệu suất đạo đức và nghề nghiệp của các nhà báo trong lĩnh vực này, đảm bảo sự chuẩn bị của họ trong một nghề có rủi ro cao.

Trong bối cảnh hiện nay của Palestine, yếu tố an toàn là một trong những thách thức lớn ảnh hưởng đến các nhà báo và nhân viên truyền thông. UNESCO hoàn toàn nhận thức về tính cấp thiết của việc ứng phó với những thách thức này, sự an toàn của các nhà báo đã và đang trở thành một trong những lĩnh vực can thiệp ưu tiên của tổ chức.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo