Tin Mới

Ký kết hợp tác giữa UNESCO và tổ chức Hòa bình và Thể thao

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Ngày 12/12, ông Mohamed Djelid, Phó Giám đốc Văn phòng Kế hoạch Chiến lược của UNESCO, và ông Joël Bouzou, Chủ tịch và Người sáng lập tổ chức Hòa bình và Thể thao, đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác 5 năm tập trung vào giáo dục hòa bình, xây dựng hòa bình và thúc đẩy hòa bình thông qua thể thao.

Thể thao gắn kết con người.

Bản ghi nhớ xác định bốn ưu tiên lớn.

Thứ nhất liên quan đến sự phát triển và thúc đẩy phương pháp luận hòa bình và thể thao bằng cách nâng cao nhận thức của các chính phủ. Phương pháp luận này là chìa khóa để thúc đẩy hòa nhập, đối thoại và tôn trọng thông qua thể thao học trường.

Sáng kiến thứ hai là ghi nhận Ngày quốc tế Thể thao vì sự phát triển và hòa bình, được tổ chức vào 6-4 hàng năm. Mục đích là để nâng cao nhận thức về tác động tích cực mà thể thao có thể đạt được đối với các Mục tiêu phát triển bền vững. UNESCO sẽ giúp hỗ trợ truyền thông về các sự kiện thực tiễn và sáng kiến liên quan trên nền tảng trực tuyến do tổ chức Hòa bình và Thể thao tạo nên. Tổ chức Hòa bình và Thể thao có nhiệm vụ huy động mạng lưới của mình và sử dụng Ngày quốc tế Thể thao vì sự phát triển và hòa bình như một phương tiện để thúc đẩy các khuyến nghị chính liên quan đến giáo dục thể chất và thể thao của Kế hoạch hành động Kazan 2017 vào cuối Hội nghị Bộ trưởng và Quan chức cấp cao quốc tế lần thứ sáu. Kế hoạch hành động này nhằm mục đích thúc đẩy giáo dục thể chất, hoạt động thể chất và thể thao trên toàn thế giới.

Ưu tiên thứ ba liên quan đến việc phát triển một dự án khởi nghiệp xã hội thông qua thể thao cho những người trẻ tuổi ở Mỹ Latinh.

Ưu tiên thứ tư liên quan đến việc thúc đẩy nghiên cứu, giám sát và đánh giá. UNESCO và Tổ chức Hòa bình và Thể thao sẽ hợp tác để huy động các đối tác nghiên cứu và học thuật để thúc đẩy nghiên cứu, giám sát và đánh giá trong lĩnh vực thể thao vì sự phát triển và hòa bình.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo