Tin Mới

Mạng lưới thanh niên và LHQ cùng nhau thiết kế tương lai

[Ngày Nay] - UNESCO sẽ đồng chủ trì Mạng lưới liên ngành của Liên hợp quốc về phát triển thanh niên (IANYD) giai đoạn 2019 - 2020. Cùng với đồng Chủ tịch thường trực - Bộ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (UN DESA), UNESCO sẽ chỉ đạo công việc liên ngành hướng tới nhiệm vụ thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào hoạt động của LHQ ở tất cả các cấp.

30 cơ quan của LHQ đã tham gia một cuộc họp thường niên của IANYD tại Trụ sở UNESCO ở Paris vào ngày 11/3 vừa qua. 8 đại diện thanh niên từ 4 mạng lưới thanh niên toàn cầu (MGCY, ICMYO, Tổ chức Hòa bình UNOY, Hội đồng Thanh niên Khối thịnh vượng chung) cũng tham gia cùng thảo luận với các cơ quan LHQ để cùng nhau tạo ra các ưu tiên của IANYD và kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 2019 - 2020.

Từ năm 2010, IANYD là cơ quan chính trong Hệ thống LHQ thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp trong các vấn đề thanh thiếu niên giữa các cơ quan của LHQ. Tổ chức này đi đầu trong Kế hoạch hành động toàn hệ thống đầu tiên của LHQ về thanh niên năm 2013, việc tạo ra vị trí Tổng thư ký Giới trẻ năm 2014, và gần đây hơn là những đóng góp cho sự phát triển của Chiến lược thanh niên LHQ.

Tại cuộc họp thường niên này, các đại diện thanh niên và các cơ quan khác nhau của LHQ đã xác định chung các lĩnh vực cho các hành động ưu tiên về các vấn đề của giới trẻ với những quan điểm và kiến thức mới.

Mục tiêu chính sẽ là:

• Tăng cường sự tham gia của giới trẻ trong công việc LHQ, đặc biệt ở cấp quốc gia và khu vực;

• Tạo ra những ý tưởng hoặc mô hình mới về tuổi trẻ, củng cố dữ liệu và kiến thức tiên tiến để sử dụng chính sách và thảo luận về các vấn đề biên cương, từ góc độ liên quan đến giới trẻ;

• Giải quyết các lỗ hổng đầu tư và nhận thức về các vấn đề thanh thiếu niên;

• Cải thiện cách LHQ giao tiếp và quan trọng nhất là với giới trẻ.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo