Tin Mới

Tuyên bố Thanh niên về Đầu tư vào giáo dục & thanh niên

(Ngày Nay) - Đại diện Thanh niên tại Ban chỉ đạo Mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục đến 2030, Victoria Ibiwoye, đã trình bày Tuyên bố Thanh niên chung về Đầu tư vào giáo dục & thanh niên tại cuộc họp ảo của Ban chỉ đạo vào ngày 4 tháng 6 năm 2020. Tuyên bố lặp lại chủ đề của Cuộc họp về Bảo vệ đầu tư vào giáo dục trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19.

Tuyên bố chung đã được đưa ra thông qua tham vấn với các nhóm thanh thiếu niên khác nhau, bao gồm đại diện thanh niên khu vực tham dự Hội nghị Giáo dục Toàn cầu 2018  và những người tham gia Diễn đàn Thanh niên UNESCO 2019.

Giáo dục là một chủ đề quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của những người trẻ. Nhóm đối tượng này có kinh nghiệm trực tiếp về những thách thức giáo dục đang được thảo luận tại các cuộc họp toàn cầu và họ muốn có tiếng nói đối với các quyết định định hình tương lai của mình. Mở rộng không gian cho tiếng nói của giới trẻ để định hình các quyết định về giáo dục của họ là rất quan trọng.

Trong tuyên bố, thanh niên xác định hai thách thức chính phát sinh từ cuộc khủng hoảng COVID19: (i) Sự gia tăng bất bình đẳng; (ii) Kinh tế xã hội rời rạc.

Thanh niên cũng đã xác định hai cơ hội chính mà họ muốn hợp tác với chính phủ và những người ra quyết định về: (i) Xác định lại sự liên quan của giáo dục; (ii) Đầu tư và ưu tiên cho thanh niên.

Thanh niên đã đưa ra lời kêu gọi sự quan tâm của các chính phủ, các nhà tài trợ và những người ra quyết định về các vấn đề:

1.      Không để ai bị bỏ lại phía sau. Những người dễ bị tổn thương nhất trước COVID-19 giờ càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn bao giờ hết.

2.      Đảm bảo tài chính đầy đủ cho các hệ thống giáo dục, bao gồm đầu tư để đạt được kết nối cho tất cả mọi người, và phát triển đội ngũ giáo viên liên tục.

3.      Đảm bảo rằng mọi giáo viên đều được đánh giá và đào tạo đầy đủ trong việc cung cấp việc học từ xa chất lượng, thành thạo trong giảng dạy tương tác cũng như các kỹ năng thế kỷ 21.

4.      Đánh giá lại các hệ thống giáo dục hiện tại và làm cho chúng phù hợp với mục đích trọng tâm là phổ biến các kỹ năng và năng lực của thế kỷ 21

5.      Thúc đẩy giáo dục miễn phí và công cộng có chất lượng cao, có thể truy cập ở tất cả các cấp, xóa bỏ các khoản nợ của sinh viên. Giáo dục là một quyền cơ bản của con người, không phải là hàng hóa.

6.      Thu hẹp sự phân chia giáo dục trong và giữa các quốc gia và khu vực thông qua các chính sách phân phối và tăng tầm quan trọng của giáo dục trong các chương trình viện trợ nước ngoài.

7.      Đầu tư và ưu tiên cho đối tượng thanh niên và sinh viên, đưa những người trẻ tuổi và sinh viên vào các quá trình ra quyết định và cùng nhau tạo ra các giải pháp cho một tương lai tốt hơn.

8.      Đầu tư và ưu tiên thanh niên thông qua tài trợ và hỗ trợ,  không dưới 50% tổng kinh phí cho giáo dục nên được đồng quyết định cùng với những người trẻ và sinh viên.

Thay vì nói rằng “trở lại như bình thường”, các bên có thể phối hợp để kiến tạo một “sự bình thường” tốt hơn với sự bền vững là nguyên tắc hàng đầu.

Theo UNESCO

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo