Tin Mới

UNESCO cân nhắc loại Lễ hội Aalst khỏi danh sách Di sản phi vật thể

[Ngày Nay] - Tổng Giám đốc UNESCO bà Audrey Azoulay đã hoan nghênh quyết định của các thành viên Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lên án lễ hội Aalst (Bỉ) và tính chất phân biệt chủng tộc, bài Do Thái của một số hoạt động tại lễ hội này trong năm nay. Lễ hội này được ghi vào Danh sách đại diện của Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại theo yêu cầu của Bỉ năm 2010.

Theo thông tin từ Ban thư ký UNESCO, quyết định này kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia Công ước này đảm bảo rằng các di sản nằm trong danh sách của Công ước phải tôn trọng các nguyên tắc đạo đức trong việc bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể. Theo đó, chủ nghĩa bài Do Thái, bài Hồi giáo và bài ngoại đều không được hiện diện trong hoạt động trong khuôn khổ các di sản phi vật thể.

“UNESCO cần phải cảnh giác và không khoan nhượng đối với những hiện tượng như vậy tại một lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây không phải là lần đầu tiên những người diễu hành thể hiện sự phân biệt chủng tộc và bài Do Thái trong lễ hội này”, bà Audrey Azoulay nhấn mạnh.

Ngày 6/3, UNESCO đã ra thông báo lên án các vụ phân biệt chủng tộc và chống Do Thái tại Lễ hội Aalst. Ông Ernesto Ottone R., Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hóa cho biết: “Tính chất trào phúng của lễ hội Aalst và tự do ngôn luận không thể biện minh cho những biểu hiện của sự thù hận. Những bức tranh biếm họa không đứng đắn tại lễ hội này đi ngược lại các giá trị của sự tôn trọng và nhân phẩm được UNESCO đề cao, chống lại các nguyên tắc làm nền tảng cho di sản phi vật thể của nhân loại”.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo