Tin Mới

UNESCO ra mắt trang thông tin về Năm ngôn ngữ bản địa quốc tế 2019

[Ngày Nay] - Ngày quốc tế của người bản địa được UNESCO công bố làm tiền đề khởi động một trang thông tin đặc biệt dành riêng cho Năm quốc tế bản địa (IY2019).

Trang thông tin này sẽ góp phần nâng cao nhận thức về Năm Quốc tế bản địa và về nhu cầu cấp thiết để bảo tồn, hồi sinh và quảng bá các ngôn ngữ bản địa trên toàn thế giới. Hiện nay có khoảng 6.000-7.000 ngôn ngữ trên thế giới.

Khoảng 97% dân số thế giới chỉ nói được 4% trong số các ngôn ngữ này, trong khi chỉ có 3% trên thế giới nói 96% của tất cả các ngôn ngữ. Phần lớn các ngôn ngữ đó, chủ yếu được nói bởi người dân bản địa, sẽ tiếp tục biến mất với tốc độ đáng báo động.

Nếu không có biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề này, việc đánh mất thêm ngôn ngữ và lịch sử sẽ làm giảm đáng kể sự đa dạng về ngôn ngữ trên toàn thế giới.

Trên trang thông tin điện tử http://iyil2019.org, người đọc quan tâm có thể tìm thấy thông tin về kế hoạch kỷ niệm IY2019, những hành động và biện pháp được thực hiện bởi các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức của người dân bản địa, xã hội dân sự, học viện, khu vực công và tư nhân...

Hơn nữa, trang thông tin cũng sẽ cung cấp lịch sự kiện, các video, âm thanh, hình ảnh và văn bản cũng như thông tin về các hình thức hợp tác khác nhau và các lợi ích tài trợ trong khuôn khổ Năm Quốc tế bản địa.

 Người dùng cũng sẽ tìm hiểu về các sự kiện trong khu vực tương ứng, khám phá cách tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ nhiều hoạt động phong phú.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo