Tin Mới

UNESCO và Tập đoàn Expedia chung tay cam kết phát triển du lịch bền vững

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - UNESCO và Tập đoàn Expedia vừa ký thỏa thuận toàn cầu để thúc đẩy du lịch bền vững và bảo tồn di sản thông qua Cam kết du lịch bền vững đầu tiên trong ngành, giai đoạn thử nghiệm sẽ được triển khai tại Thái Lan trong năm nay trước khi phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Đây là sự hợp tác đầu tiên giữa UNESCO và một công ty du lịch trực tuyến toàn cầu.

Mongkok Chuewong.

Cam kết du lịch bền vững yêu cầu ngành du lịch đưa ra những biện pháp cụ thể để loại bỏ rác thải nhựa sử dụng một lần và quảng bá văn hóa địa phương. Trong giai đoạn thử nghiệm tại Thái Lan, cam kết này sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) trước khi mở rộng hơn trên thế giới.

Các doanh nghiệp sẽ được mời tham gia Cam kết thông qua một trang web chuyên dụng do UNESCO phát triển. Họ sẽ chia sẻ những điều đã làm để hỗ trợ du lịch bền vững và bảo tồn di sản, những dự định trong 12 tháng tới, cung cấp thông tin có thể định lượng về các sáng kiến của mình.

Những cam kết này sẽ được chia sẻ trong cơ sở dữ liệu trực tuyến và có thể truy cập công khai. Các doanh nghiệp tham gia sẽ nhận được kỷ niệm chương “Chúng tôi đã ký Cam kết du lịch bền vững” của UNESCO và sẽ được đề nghị gia hạn cam kết hàng năm cũng như báo cáo về tiến trình đạt được.

Cam kết được triển khai để truyền cảm hứng và cung cấp các ưu đãi cho các doanh nghiệp du lịch địa phương tại các điểm đến quan trọng, như khu vực ven biển và Di sản Thế giới, hỗ trợ du lịch bền vững và bảo vệ di sản phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo