Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản Văn hoá Phi vật thể họp lần thứ 12

Lâm Phong 0
Chia sẻ

(Ngày Nay) - Uỷ ban liên Chính phủ về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể đã khai mạc phiên họp thứ 12 tại Đảo Jeju (Hàn Quốc) vào ngày 03/12/2017  với các màn trình diễn của Hàn Quốc như bài hát dân ca Arirang truyền thống.

"Rất nhiều thành tựu đã đạt được trong khuôn khổ Công ước 2003 kể từ khi công ước này có hiệu lực vào năm 2006. Một điều đáng chú ý là Công ước này không phải là công ước ‘tĩnh’, mà được cải thiện, phát triển, hoàn thiện một cách liên tục để thích nghi với những nhu cầu đang thay đổi của cộng đồng quốc tế.” Ông Francesco Bandarin, Trợ lý phụ trách vấn đề văn hóa UNESCO, cho biết Công ước về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể đã đạt được tốc độ phê chuẩn nhanh nhất so với bất kỳ công ước văn hoá nào, "và chúng ta có tới 175 quốc gia thành viên".
"Di sản văn hoá phi vật thể là một trong những tài sản quý giá nhất của con người, đó là cách chúng ta biểu đạt sự cảm nhận đối với thế giới này bằng chính trái tim chúng ta. Di sản văn hóa xoay quanh và liên quan mật thiết với con người, di sản văn hóa chỉ có thể được nhìn nhận và bảo vệ bởi các cộng đồng. Với một tầm nhìn như vậy, Công ước 2003 bắt nguồn từ sự hiểu biết về di sản văn hoá phi vật thể là một thực thể sống động, năng động và là một nguồn tri thức không ngừng thay đổi, cũng có thể là truyền thống cũng có thể đầy tính đổi mới sáng tạo ", Ông Byong-hyun Lee, Chủ tịch Ban chấp hành UNESCO, người đứng đầu cuộc họp lần thứ 12 của Uỷ ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hoá phi vật thể phát biểu.
“Di sản văn hoá phi vật thể là cầu nối giữa quá khứ và tương lai của chúng ta, chúng biểu tượng cho bản sắc và lòng tự hào của các cộng đồng" Ông Kim Jong-Jin, người đứng đầu Cục Quản lý Di sản Văn hoá của Hàn Quốc nhấn mạnh, đồng thời nhắc lại cam kết lâu dài của quốc gia mình đối với Công ước năm 2003.
Phiên họp sẽ chấm dứt vào ngày 9/12, Ủy ban sẽ xem xét các báo cáo định kỳ do 11 quốc gia thành viên đưa ra về các biện pháp pháp lý, quy định hoặc các giải pháp khác nhằm bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể ở nước mình. Các chủ đề khác cần thảo luận bao gồm di sản văn hoá phi vật thể trong trường hợp khẩn cấp, tác động của Công ước và phân bổ nguồn lực từ Quỹ Di sản Văn hoá Phi vật thể.
Ủy ban sẽ xem xét sáu đề cử để đưa vào Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể cần được Bảo vệ Khẩn cấp nhằm thiết lập hợp tác quốc tế và hỗ trợ cho các di sản văn hóa đang bị đe dọa. Ba mươi bốn đề cử cho việc ghi tên vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại cũng sẽ được kiểm tra cùng với hai đề xuất về Đăng bạ Thực hành Bảo vệ Tốt và Hai Yêu cầu Hỗ trợ Quốc tế để bảo vệ.
Ủy ban liên Chính phủ về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể số 24 đại diện của các quốc gia thành viên của Công ước, được bầu theo nhiệm kỳ 4 năm và gặp nhau mỗi năm một lần.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu