Tin Mới

Tăng trưởng GDP năm 2019 có thể cao hơn mục tiêu

Tăng trưởng GDP năm 2019 có thể cao hơn mục tiêu

 Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 được Quốc hội thông qua, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 sẽ đạt khoảng 6,6 - 6,8%. Tuy nhiên, TS Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, thành viên...