Tin Mới

Mỹ ban bố Chiến lược Quân sự Quốc gia 2015

Mỹ ban bố Chiến lược Quân sự Quốc gia 2015

Chiến lược Quân sự Quốc gia 2015 của Mỹ được xây dựng nhằm bảo đảm duy trì một nền quốc phòng có "lực lượng quân đội được lãnh đạo, huấn luyện và trang bị tốt nhất thế giới
Chuyên gia Mỹ vạch chiến lược phong tỏa Trung Quốc

Chuyên gia Mỹ vạch chiến lược phong tỏa Trung Quốc

Các chuyên gia Đại học Quốc phòng Mỹ khẳng định chiến lược mới của họ không cần đến những công nghệ quốc phòng bí mật và tốn kém mà chỉ cần Mỹ phối hợp tốt với các đồng minh là có thể phong tỏa TQ trong một thời gian dài