Tin Mới

Báo động tên lửa Triều Tiên giả của NHK

Truyền hình Nhật Bản phát báo động tên lửa Triều Tiên giả

(Ngày Nay) - Nhà phát thanh truyền hình Nhật Bản đã gửi một cảnh báo nhầm tới công dân nước mình, rằng Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa vào nước Nhật và kêu gọi họ tìm chỗ trú ẩn ngay lập tức. Sự kiện xảy ra chỉ vài ngày sau khi Cơ quan...