Tin Mới

Ngoài thả cá, người dân còn thả rất nhiều loại rác xuống sông

Điện Biên: Không thả túi nhưng vẫn thả rác

Ghi nhận ở T.P Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong ngày Tết ông Công ông Táo năm nay, hoạt động thả cá phóng sinh của người dân trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân đã có ý thức hơn trong việc thả cá, không thả...