Tin Mới

Trụ sở UBND thành phố Hải Phòng

Làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP Hải Phòng

Để xảy ra hàng loạt sai phạm trong việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay giai đoạn 2010-2017, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng phụ trách đầu tư xây dựng qua các thời kỳ vừa bị...