Tin Mới

Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Techcombank, ông Lê Bá Dũng đã nộp đơn từ nhiệm và sẽ tiếp tục đồng hành với ngân hàng với cương vị cố vấn chiến lược từ ngày 5/5