Tin Mới

Chu Du - Vị danh tướng đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích

Không những nổi tiếng là vị quân sự tài ba bậc nhất thời Tam Quốc, Chu Du là người có khí chất cao thượng, khôi ngô hùng vĩ, dung mạo tuyệt đẹp. Ông được xem là thiên hạ đệ nhất nam tử ở Giang Đông.

Chu Du - Thiên hạ đệ nhất nam tử Giang Đông

Chu Du (175 - 210), tự là Công Cẩn, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Chu Du - Vị danh tướng đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích - anh 1

Chu Du - Vị danh tướng tài giỏi bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ảnh: Sina

Chu Du tuổi trẻ tài cao, nổi tiếng đẹp trai ở Giang Đông. Tam quốc chí chép ông "khôi ngô hùng vĩ, dung mạo tuyệt đẹp" và còn nói thêm "người Giang Đông gọi ông là Chu Lang. Lang là chỉ người đàn ông anh tuấn, kêu bằng Lang là để tán dương vẻ đẹp của người được gọi.

Giang Đông có hai người được gọi là Lang: Chu Du và Tôn Sách.

Chu Du - Vị danh tướng đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích - anh 2

Chu Du được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất nam tử Giang Đông". Ảnh minh họa

Từ nhỏ, Chu Du đã khổ công học hành, ham mê nghiên cứu binh pháp. Trước khi Tôn Kiên khởi binh đánh Đổng Trác có chuyển nhà đến huyện Thư. Chu Du gặp con Tôn Kiên là Tôn Sách, hai người cùng tuổi, kết bạn với nhau rất thân.

Chu Du để gia đình Tôn Sách ở dãy nhà phía nam hướng ra đường lớn nhà mình. Hai nhà cùng giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Hai người cùng kết giao với các danh sĩ ở Giang Nam, được mọi người biết đến.

Khí chất phi thường của bậc anh tài Chu Du

Chu Du là người có chí lớn, phong độ hơn người, nói năng đĩnh đạc. Ông đối đãi với mọi người rất khiêm tốn, lễ phép và thường lấy đức để thu phục mọi người.

Chu Du - Vị danh tướng đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích - anh 3

Hình ảnh Tổng chỉ huy Chu Du đầy khí phách trong trận Xích Bích nổi tiếng. Ảnh minh họa

Thời Tôn Sách, Tôn Quyền còn trẻ và chỉ làm tướng quân, mọi người vẫn thiếu lễ độ nhưng Chu Du rất giữ phép tắc. Trình Phổ lớn tuổi hơn ông và tỏ ý không phục khi ông có chức vụ cao hơn, nhưng Chu Du không câu chấp, bỏ qua lỗi của Trình Phổ khiến Trình Phổ rất khâm phục.

Không chỉ Tôn Quyền, cả Lưu Bị rất khâm phục tài năng của Chu Du. Lưu Bị nói về ông như sau: Công Cẩn văn vở sách lược, vạn người không bì kịp.

Chu Du - Vị tướng tài giỏi bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc

Không những có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, thông minh, Chu Du còn nổi tiếng là người giỏi điều binh khiển tướng, nắm vững nghệ thuật tiến hành chiến tranh.

Chu Du - Vị danh tướng đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích - anh 4

Chu Du trên phim ảnh. Ảnh: Sina

Trong trận Xích Bích, ông là Tổng chỉ huy liên quân Tôn - Lưu. Về phong độ Chu Du, Tô Đông Pha đã miêu tả trong Xích Bích hoài cổ: “Nhớ Công Cẩn năm xưa, khi Tiểu Kiều mới sánh duyên cùng, hào hoa phong nhã, quạt lông khăn lượt, nói cười đấy mà kẻ cường địch tan thành tro bụi”.

Trận Xích Bích kết thúc với thắng lợi của liên quân Tôn - Lưu đã đưa tên tuổi Chu Du nổi lên, và được liệt vào hàng những tướng giỏi của lịch sử Trung Quốc.

Sau này, vì bệnh nặng mà Chu Du mất khi mới 36 tuổi. Tôn Quyền nghe tin ông mất cảm thấy như mất một cánh tay, tự mình mặc áo tang đến để tang ông. Sau này Tôn Quyền xưng làm hoàng đế (năm 229), vẫn nhớ tới công lao gây dựng của Chu Du.

Trang Ly (T/h)

Xem thêm:

- Trương Phi - Một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng đầy dũng mãnh thời Tam Quốc

- 'Chiến Thần' Lữ Bố - Vị tướng dũng mãnh bậc nhất thời Tam Quốc

- Những giai thoại ly kỳ về Quan Vân Trường (Kỳ 2)

- Tào Tháo - Ông vua không ngai vàng Trung Nguyên


Kéo xuống để xem tin tiếp theo