Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân

0
Chia sẻ

Tiết trời sắp vào Xuân, các loài hoa khắp nơi trên thế giới chuẩn bị khoe sắc thắm dưới nắng xuân. Cùng ngắm nhìn những loài hoa được xem là 'sứ giả của mùa xuân' dưới đây.

26 loài hoa mùa xuân dưới đây được chia theo khoảng thời gian đầu, giữa và cuối xuân.

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 1

Hoa Diên vĩ - 1 trong những sử giả tuyệt đẹp của mùa Xuân

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 2

Sắc Xuân đang chúm chím khắp thế gian

Những loài hoa khoe sắc đầu xuân trên thế giới

1. Daffodil

Tên tiếng Việt: Hoa Thủy Tiên

Tên khác: Narcissus

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 3
Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 4

2. Iris Reticulata

Tên tiếng Việt: Hoa Diên Vĩ

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 5

3. Hoa Mai/Đào

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 6
Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 7

4. Cherry

Tên tiếng Việt: Hoa Anh Đào

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 8

5. Forsythia

Tên tiếng Việt: Hoa mai Mỹ

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 9

6. Scilla

Tên tiếng Việt: Hoa Hải Song (xứ Bồ Đào Nha)

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 10

7. Anemone

Tên tiếng Việt: Hoa Phong Quỳ Thảo, Hoa gió, Cúc Vạn thọ Tây Ban Nha

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 11

8. Pussy Willow

Tên tiếng Việt: Nụ Tầm Xuân

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 12
Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 13

Những loài hoa khoe sắc giữa xuân trên thế giới

9. Daffodil

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 14

Hoa Thủy Tiên

10. Tulip

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 15
Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 16

11. Rhododendron

Tên tiếng Việt: Hoa Đỗ Quyên

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 17

12. Muscari

Tên tiếng Việt: Hoa nho thường xuân, Hoa nho lục bình

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 18
Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 19

13. Redbud trees

Tên tiếng Việt: Cây Hồng Lộc

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 20

14. Dogwood

Tên khác: Cornus

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 21

15. Magnolia Tree

Tên tiếng Việt: Hoa Mộc Lan

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 22

16. Trillium

Tên khác: Vertigo

Tên tiếng Việt: Cỏ Duyên linh

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 23

17. Crabapple

Tên tiếng Việt: Quả Cherry

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 24

18. Hyacinths

Tên tiếng Việt: Dạ Lan Hương

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 25
Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 26

19. Primrose

Tên tiếng Việt: Hoa Anh Thảo

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 27

Những loài hoa khoe sắc cuối xuân trên thế giới

20. Lily of the Valley

Tên tiếng Việt: Linh Lan (Lan chuông)

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 28

21. Magnolia Tree

Tên tiếng Việt: Hoa Mộc Lan

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 29

22. Lilac

Tên tiếng Việt: Hoa Tử Đinh Hương

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 30

23. Spiraea

Tên tiếng Việt: Mơ Trân Châu

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 31

24. Peony

Tên tiếng Việt: Hoa Thược Dược

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 32

25. Allium

Tên khác: Onion Giant

Tên tiếng Việt: Hoa hành tây

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 33

26. Wood Anemone

Tên tiếng Việt: Cỏ Chân Ngỗng

Lạc vào xứ sở những loài hoa của mùa Xuân - anh 34

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu