Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama

0
Chia sẻ

Là một trong những vị nguyên thủ quốc gia quyền lực nhất thế giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có những khoảnh khắc ngoài chính sự rất vui vẻ, thoải mái bên gia đình, cộng sự và người dân các nước trên thế giới.

Cùng ngắm một Tổng thống Barack Obama đầy quyền lực dưới những góc nhìn đời thường của cuộc sống:

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 1

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 2

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 3

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 4

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 5

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 6

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 7


Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 8

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 9

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 10

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 11


Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 12

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 13

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 14

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 15


Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 16

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 17

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 18

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 19

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 20

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 21

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 22

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 23

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 24

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 25

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 26

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 27

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 28

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 29

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 30

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 31

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 32


Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 33

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 34

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 35

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 36

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 37

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 38

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 39

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 40

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 41

Những hình ảnh rất-đời-thường của Tổng thống Barack Obama - anh 42

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu