Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới

0
Chia sẻ

Từ Việt Nam sang Lào, qua Ấn Độ đến Venezuela, Mỹ và Cuba... vẻ đẹp của những cánh đồng lúa này đều mang đến cho chúng ta cảm giác thanh bình, yên ấm.

Vẻ đẹp của các cánh đồng lúa tại Việt Nam

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 1

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 2
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 3
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 4
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 5
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 6
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 7
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 8
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 9


Vẻ đẹp của cánh đồng lúa tại Indonesia

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 10
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 11
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 12
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 13
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 14
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 15


Vẻ đẹp các cánh đồng lúa của Lào

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 16
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 17
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 18


Vẻ đẹp cánh đồng lúa ở Malaysia

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 19
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 20


Ở Campuchia

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 21


Ở Ấn Độ

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 22

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 23


Ở Mỹ

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 24
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 25

Ở Venezuela

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 26


Ở Cuba

Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 27
Vẻ đẹp ngút ngàn của các cánh đồng lúa trên toàn thế giới - anh 28

.......

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu