Ảnh minh họa
Bộ GD-ĐT trình phương án không thi THPT quốc gia
Ngày 14/4, Bộ GD&ĐT trình Chính phủ phương án thi THPT quốc gia, ứng phó với dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Thủ tướng trước đó. Hai kịch bản thi được Bộ đưa ra, trong đó có cả tình huống không tổ chức kỳ thi này.
Ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phương án xấu nhất, thi THPT quốc gia như thế nào?
(Ngày Nay) - Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và học sinh có thể đi học trở lại trước ngày 15/6, chúng ta sẽ tổ chức thi THPT quốc gia từ ngày 8-11/8. Phương án xấu nhất khi học sinh chưa được đi học trở lại trước ngày 15/6/2020, Bộ GD&ĐT sẽ trình Quốc hội cân nhắc phương án phù hợp hơn.