Tin Mới

Năng lực sản xuất khẩu trang vải của Việt Nam rất lớn.

Dịch COVID-19: Cơ hội xuất khẩu cho khẩu trang vải Việt Nam

(Ngày Nay) - Năng lực sản xuất khẩu trang vải của Việt Nam lớn và đã có một số doanh nghiệp có đơn hàng xuất đi nhiều nước. Tuy nhiên, câu chuyện "đầu ra" của mặt hàng này đang cần sớm giải quyết, để giúp ngành Dệt may duy trì sản xuất...