Tin Mới

Những đứa trẻ bị “bỏ đói” suốt mùa hè.

Bi kịch tại nước giàu: Mùa Hè - mùa đói của trẻ

[Ngày Nay] - Thiếu ăn trong kỳ nghỉ hè - đây là tình trạng mà rất nhiều trẻ em đang gặp phải ngay cả ở những nước công nghiệp phát triển hàng đầu. Dù các tổ chức xã hội từ thiện đang quyết liệt vào cuộc, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra...