PGS- TS Đỗ Văn Dũng thực hiện bài giảng được trình chiếu trên Facebook
Trường học đẩy mạnh chuyển đổi số
(Ngày Nay) - Tháng 6-2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện.