Tin Mới

Ai là người bỏ bài thi trắng nhưng vẫn đỗ tiến sĩ?

Ai là người bỏ bài thi trắng nhưng vẫn đỗ tiến sĩ?

(Ngày nay) - Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám hiện nay vẫn lưu lại Văn bia đề danh tiến sĩ khoa thi Quý Hợi (năm 1623). Đây là một khoa thi đặc biệt, độc nhất vô nhị, khi có một sĩ tử để giấy trắng nhưng vẫn được đề danh khắc...