Tin Mới

Cổ đông biểu quyết thông qua chương trình đại hội

KLF đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 25% năm 2018

(Ngày Nay) -Sáng ngày 5/6, Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với việc thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng...