Tin Mới

Căn nhà nơi phát hiện thi thể đôi vợ chồng.

Vợ chồng già chết cạnh chai thuốc diệt cỏ

Về thăm nhà cha mẹ ngày 29 Tết Nguyên đán, người con trai thấy cửa khóa kín, gọi không ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh này phá cửa thì phát hiện cha mẹ nằm chết dưới nền nhà