Tin Mới

Việt Nam tích cực chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới

Việt Nam tích cực chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới

Đại sứ Nguyễn Trung Thành kêu gọi các nước và cộng đồng quốc tế quan tâm hơn nữa tới quyền giáo dục, phổ cập giáo dục, bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ; đồng thời, chia sẻ quan điểm mỗi quốc gia có trách nhiệm hoạch định các chính...