Tin Mới

Bể chứa nước sạch của Nhà máy nước BOO Thủ Đức 3 với công nghệ xử lý tiên tiến.

Bảo đảm an ninh nguồn nước

Giá nước sạch sinh hoạt mới áp dụng từ ngày 15-11 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cao hơn mức cũ 6%. Ðơn giá cao nhất là 12.100 đồng/m3, áp dụng với định mức sử dụng nước hơn 6 m3/người/tháng…