Tin Mới

Chuyên gia nước ngoài nhìn về giáo dục Việt Nam

Chuyên gia nước ngoài nhìn về giáo dục Việt Nam

[Ngày Nay] - Trong lần đầu tiên tham gia vào Chương trình Đánh giá Sinh viên Quốc tế (PISA) năm 2012 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Việt Nam đã đạt điểm cao hơn và thể hiện sự vượt trội hơn so với các nước có nền...